Astroloji Sözlüğü – Astrolojik Terimler

Astrolojide derinleşmeye başladıkça, açıkça anlaşılır kullanılan kelimelerin yanında kullandığımız, çeşitli astrolojik terimler vardır.

Bu terimleri alanına ve konusuna göre kullanırız. Aşağıda açıklayacak olsak da, örneğin; bir burcun yöneticisi demeyiz, bir burcun dispozitörü demeye başlarız gibi düşünebilirsiniz.

Okuduğunuz kitapları daha iyi anlamanız ve yabancılık çekmemeniz için, sizlere Astrolojik Terimler Sözlüğünü sunuyoruz.


Asc (Ascendant): Yükselen burç demektir. Haritanızın 1.ev çizginizi gösterir.

Balzamik Faz: Ayın 8 fazından biridir. Yeniaydan önceki son fazdır. Bir kapanışı anlatır. Fazların anlamını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cazimi: Bir arap terimidir. Gezegenin Güneş’e 13 dakika yakınlıkta olması durumudur. Yanık ile aynı anlama gelmemektedir. Burada Cazimi olan gezegenin, güçlü özelliklerinin gösterilmesi durumu olabilir.

Değişken Burçlar: İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarıdır. Mevsimsel olarak bir mevsimin en değişken olduğu, bir ısınıp bir soğuduğu zamanları gösterirler.

Dekan: Her burcun sahip olduğu 3 adet bölüme verilen isimdir. Her bir burç kendi içerisinde 3’e ayrılır ve her bölümün yani dekanın kendisine ait bir yönetici gezegeni vardır.

Dispozitör: Astrolojik olarak, yönetici kelimesinin karşılığıdır. Örneğin; Akrep burcunun yöneticisi Mars’tır demek yerine, dispozitörü Mars’tır denir.

Doğal Ev: Bir gezegenin veya burcun doğal evini anlatır. Örneğin; Koç burcunun doğal evi 1.evdir. Veya Venüs, doğal evi olan 7.evi yönetir gibi.

Doğum Haritası: Siz doğduğunuz anda, gökyüzündeki gezegenlerin çekilmiş bir fotoğrafıdır. Siz doğduğunuzda hangi gezegen neredeyse, hangi açıları yapıyorsa bu sizin doğum haritanızdır.

Düşüşte olmak (Düşük Gezegen): Bir gezegenin, yüceldiği burcun tam karşıt burcunda yer alması durumudur. Bknz: Gezegenlerin düşüşte olma durumları

Efemeris (Ephemeris): Gökyüzündeki gezegen konumlarıdır. Hangi tarihte hangi gezegenin nerede olduğunu gösterir.

Eşit Ev Sistemi (Equal House): Doğum haritanızdaki her evin, eşit bir derece ile başalamasıdır. Bu derece de, sizin yükselen dereceniz ile aynı olacaktır. Örneğin; sizin yükseleniniz (1.eviniz) 7 derecede ise, diğer tüm evlerinizin başlangıcı da 7 dereceye getirilerek haritanın ayarlanmasıdır.

Güneş Doğuş Haritası (Sun on 1st): Bir doğum haritasındaki Güneş’in yükselen gibi görülerek haritanın okunmasıdır. Örneğin; haritada Güneş 21 derece Akrep ise, 21 derece Akrep Yükselen gibi görülür ve harita bu şekilde okunur.

Güneş Dönüş Haritası (Solar Return): Senelik öngörüm yapmamıza yardımcı olan bir öngörüm tekniğidir. Harita çıkartılırken esas olan Güneş’tir. 1 senelik deneyimleriniz hakkında fikir verir. Solar Return Haritayı nasıl yorumlayacağınızı merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Işın Altında Olmak: Bir gezegenin Güneş ile arasında en az 8,5, en fazla 16 derece mesafe olmasıdır.

İkincil İlerletim(Secondary Progression): Gezegenlerin ilerleme hızlarına bağlı olarak, yıllar içerisinde oluşturdukları açıların ve yerleşimlerin yorumlanmasına dayalı olan bir öngörüm yöntemidir.

Örneğin; Güneş senede yaklaşık 1 derece hareket eder. Sizin haritanızda Güneş’iniz 21 derece Terazi’deyse, 30.yaşınızda yaklaşık 21 derece Akrep burcunda olur. Bu noktaya gelene kadar da çeşitli açılar yapar ve öngörüm konusunda yardımcı olur şeklinde düşünebilirsiniz.

İyicil Açılar: Üçgen (120 derece), Sextil (60 derece ) ve gezegenin yapısına göre kavuşum (0 derece) açılarıdır.

Kötücül Açılar: Kare (90 derece), Karşıt (180 derece)

Malefik: Kötücül demektir.

Majör Açı: Temel açılardır. Bunlar; kare, karşıt, üçgen, sextil ve kavuşumdur.

Orb: Açı aralığı demektir. Örneğin; Venüs ve Mars birbirine “3 derece açı aralığında” açı yapmış demek yerine, “3 orb ile” açı yapmış denebilir.

Öncü Burçlar: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıdır. Bu burçlar, bir mevsimin başlangıç zamanına denk gelirler. Mevsimi başlatan burçlar olarak bilinirler.

Rektifikasyon: Doğum zamanı bilinmeyen kişilerin, doğum zamanını bulma tekniğidir. Kişiden alınan önemli zamanların tarihleri ile (evlilik, boşanma gibi) doğru doğum saatinin bulunmasıdır.

Retro: Bir gezegenin geri hareket halinde bulunmasıdır. Retro yapan gezegenin doğasına göre, çeşitli gerilemelerin olabileceği öngörülebilir.

Sabit Burçlar: Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarıdır. Astrolojide bu burçlar mevsimlerin en sabit ve keskin olduğu zamanlara denk gelirler.

Örneğin; Akrep burcu 21 Ekimden sonra başlar. Sonbaharın kesin olarak içinde bulunulan ve artık sabit bir soğuk havanın devam ettiği bir süreci anlatır.

Sinastri (İlişki uyum) Haritası: Birden fazla kişinin aralarındaki uyum için kullanılan bir astrolojik tekniktir. Kişilere ait haritalar üst üste koyularak değerlendirme yapılır.

Bu uyum sadece aşk anlamında olmak zorunda değildir. Patronunuzla veya dostunuzla da sinastrinize bakabilir ve aranızdaki uyumu kontrol edebilirsiniz. Sinastri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, buraya tıklayıp okuyabilirsiniz.

Soru Astrolojisi (Horary): Astrolojinin uzmanlık alanlarından biridir. Merak edilen sorunun belirli kurallara göre, cevabının bulunmasıdır. Sorunun astroloğa sorulduğu anın haritası, yani soru anının haritası bir kişi haritası gibi çıkartılır ve cevabı bulunur.

Stelyum: Stelyum, doğum haritasında bir burçta veya evde üçten fazla gezegenin bulunması durumudur. Örneğin; haritanızda Yay burcunda Venüs, Mars ve Plüto’nuz varsa, biz buna “Yay burcunda Stelyumun var” diyebiliriz.

Transit: Gökyüzündeki güncel gezegen konumları için kullanılan bir tabirdir.

Yanık Gezegen: Bir gezegenin, Güneş’e +/- 8,5 derece yakınlıkta olması durumuna Yanık Gezegen denir.

Yükselen Burç: Asc ile aynı anlama gelmektedir. Haritanın 1.evini temsil eder.

Yod Açısı: Astrolojide kullanılan açı kalıplarından bir tanesidir. Bu açı için 3 adet gezegen gerekir.

İki gezegen birbirlerine 60 derecelik sextil açı yaparken, aynı anda başka bir gezegene 150 derecelik açı yapmaları beklenir. Yetenek açısıdır.

Zodyak: Kısaca burçlar kuşağı demektir. Gökyüzünün çok daha basitleştirilmiş halidir.

Yorum yapın