Astrologların Sinastri ve Evlilik Açıklamaları


Bu yazıda sizler için astrologların kendi kitapları içerisinde Sinastri hakkındaki görüşlerini toparladık.
Astrologların Sinastride açılar ve Sinastride aşk konularında edindikleri deneyimler ve bilgileri sayesinde ile fikir sahibi olabilirsiniz.


Stephen Arroyo:

Sinastride element uyumları çok önemlidir demiştir.

Venüs ve Mars’ın karşılıklı olarak kişilerin Güneş ve Ay’larına açılarının çekim getirdiğini söylese de, asıl kişilerin Güneş ve Ay’ları arasındaki element uyumlarının fazlasıyla önemli olduğunu belirtmiştir.

Örneğin; bir kişinin Ay’ının Terazi birinin de Güneş’inin Yay  burcunda olması gibi. (Hava-ateş uyumu)

(psikoloji ve 4 element)

Stephen Arroyo, başka bir kitabında Kare-karşıt açıların önemini de ayrıca vurgulamıştır. Her nasıl kendi natal haritamızda kare ve karşıt açı enerjisine ihtiyaç duyuyorsak, sinastri haritamızda da karşıt-kare açının gerekliliğinden bahsetmiştir.

Bu sert açıların bir meydan okuma yaratması ve içsel olarak tarafların bu meydan okumalar ile baş etme güdülerinin artması durumu söz konusudur. Burada taraflarda bir çaba ve düzeltme gayreti vardır.

(astroloji,karma ve dönüşüm)


Sinastride çifte vurgu:

Stephen Arrroyo aynı zamanda sinastri haritalarında benzer nitelikteki açıların tekrarlanmasının çifte vurgu yaratacağından bahsetmiştir.

Örneğin; bir kişinin Venüs’ü diğer kişinin Satürn’üne kare açı yaparken; diğer kişinin Venüs’ü de karşıdaki kişinin Satürn’üne karşıt açı yapıyorsa burada Venüs ve Satürn’ler arasında çifte vurgudan söz edilebilir.

Bu durumda Satürn – Venüs gerilimine ekstra dikkat etmek ve bu şekilde yorumlamak faydalı olabilir.

(astroloji,karma ve dönüşüm)


Sue Tompkins:

Kendisi özellikle sinastride Quincunx’ların (birleşmeyen açı) öne çıktığını vurgulamaktadır. Bunun sebebini tam bilmese de bu açı kalıbının kare ve karşıt açılardan daha sık bir şekilde karşısına çıktığını belirtmektedir. Bu açıyı yapan burçlar arasında net bir 150 derecelik  açı olmasa da, burç bazında 150 derece olmaları yeterlidir.

(Örneğin; Koç ve Akrep birbirini görmeyen burçlardır. Aralarında 150 derecelik açı bulunur.)

150 derecelik açı yapan burçların aralarında çok az ortak nokta olması sebebiyle, çiftlerin birbirlerine öğretebilecekleri çok şey olma ihtimalinin bulunduğunu anlatır.  (Astrolojide açılar)


Demetra George:

Asteroid goddesses kitabında özellikle Juno’nun sinastrideki kadersel etkisinden bahseder. Venüs’ün cinsel enerjisi ile Ay’ın feminen enerjisinin yanında, Juno’nun karı-koca ilişkisi ile bağlantısını vurgular.

İçerisinde bulunduğu burcun yanında bulunduğu konumun önemini de anlatır.

Aynı şekilde sinastride Psyche bağlantılarının da çiftler arasındaki uyumu ve sezgiselliği anlattığından da bahseder.

Bunun yanında Eros bağlantılarının yani çiftlerden birinin Eros’unun diğer kişinin haritasıyla açısal bağlantılarının cinsel uyum ve karşılıklı olarak tutku oluşturduğunu anlatır.

Çiftler arasındaki Psyche-Eros bağlantılarının ise, sinastride ruh eşi anlamına geldiğinden bahsederSteven Forrest

Steven Forrest, Sinastri haritalarının yanında kompozit haritalarının öneminden de bahseder. Kompozit haritanın yükseleninin, iki kişinin beraberken taktıkları bir maske olduğunu belirtir. Örneğin; sessiz ve biraz utangaç gözüken bir çift gördüğünde, bu çiftin kompozit yükseleninin Yengeç veya Akrep olduğunu düşündüğünü söyler.

Bunun yanında Kompozit haritadaki yükselen burcun yönetici gezegeninin önemine de değinir. Kompozit haritada yükselen burcun yönetici gezegeni, haritada ekstra önemli hale gelir. Bu gezegenin durumuna göre; kişiler ya ekstra iyi ya da ekstra kötü hissedebilir. Bu gezegen, kişilerin yolunu kolaylaştırabildiği gibi, kişilerin ilişkiyi sahteymiş gibi hissetmesine de sebebiyet verebilir şeklinde belirtir.

(Skymates)


Ronal C. Davison

Sinastri konusunda özellikle kişilerin ayrı ayrı Natal haritalarındaki Güneş, Ay, Venüs ve Mars gezegenlerine bakılması gerektiğini söyler. Kadınlar için Güneş ve Mars iken, erkekler için Ay ve Venüs’e bakılmalıdır.

Özellikle erkek haritasında Ay’ın açı yaptığı gezegene bakılırken; kadının haritasında Güneş’in açı yaptığı gezegene bakmak gerekir. Bu açının evlenilecek kişinin özellikleri hakkında çok fazla bilgi verdiğini belirtir.

Bunun yanında tanışılan ve evlenilen günün tarihlerinin de fazlasıyla önemli olduğunu vurgular. Tanışılan gün biraz daha şans eseri olsa da, evlenilecek günün tarihinin bizim kararımıza bağlı olduğunu belirtir. Bu sebeple seçilebilecek veya seçilemeyecek açılardan bahseder.

Özellikle Ay’ın Mars veya Satürn ile açılarının tehlikesi üzerinde durur. Bundan ziyade iki ışığın evlilik gününde yapması gereken favori açıları belirtir.

Astrolojide Evlilik Zamanı Açıları

Güneş ve Ay arasındaki olumlu açılar,

Venüs ve Mars arasındaki olumlu açılar,

Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açılar,

Yengeç ve Terazi burcundaki gezegenlerin olumlu açıları,

Yükselene iyicil gezegenlerden gelen güzel açılar.

( Synastry: Understanding Human Relations Through Astrology)


Gufran Erkılıç:

Sinastri haritaları karşılaştırılırken, birinin 7.evi ile diğer kişinin 1.evinin karşılaştırıldığını söylemektedir. Uyum için bir kişinin 7.ev durumu ile diğer kişinin 1.ev durumu arasındaki uyum ve uyumsuzluklar belirlenmelidir.

(pratik astroloji)


Zamanla yeni bilgiler eklenecektir.


Kaynak:

Forrest, Steven. Skymates.

Tomkins, Sue. Astrolojide Açılar.

Arroyo, Stephen. Astroloji, Karma ve Dönüşüm.

Arroyo, Stephen. Psikoloji ve Dört Element.

George, Demetra. Asteroid Goddesses.

Davison, Ronal. Synastry: Understanding Human Relations Through Astrology.

Erkılıç, Gufran. Pratik Astroloji.


Yorum yapın